" งานปักที่ใช้ฝีเข็มสูง ทำให้รายละเอียดชัดเจน ด้วยเครื่องมือที่มีความทันสมัย ทำให้งานปักของโรงงานเราเป็นที่โดดเด่น สวยงาม สะดุดตา "

๐ ติดต่อ:

 

คุณกัญญณัช จันทรัตน์

โทร 082-956-6197 , 082-916-6697

Email : Nuchalee1973@gmail.com

Line ID : CRD68